نظر سنجی

 

نظر شما راجع به کیفیت و امکانات APInfra چیست؟

 

عالی
خوب
متوسط
می تواند بهتر باشد
جالب نیست

 


سيستم کنترل اموال اداره آماد و پشتيباني ...

وظيفه سيستم مذکور مکانيزه کردن کليه امور انبارداري و کنترل اموال تسليحاتي، خودرويي و سرمايه‌اي در سطوح مختلف نيرو، منطقه، ناحيه، حوزه و پايگاه مي‌باشد. دامنه استفاده از اين سيستم با استفاده از مدل درختي در قالب سطوح مذکور در سطح کل کشور توزيع شده است. اين سيستم به منظور استفاده مشترک در نيروي زميني، دريايي و هوايي در کل بدنه ستاد مشترک تعبيه شده است. سيستم در شبکه محلي هر سطح نصب شده و به صورت چند‌کاربره از آن استفاده مي‌شود. کليه اطلاعات مابين شبکه‌هاي محلي سطوح مختلف، در قالب انتقال مودمي جابه‌جا مي‌شوند. نکته اين که انجام اين پروژه قبل از ثبت رسمی شرکت بوده است. هم‌اکنون بيش از هزار نسخه از اين نرم‌افزار در سطح کل کشور در حال استفاده است.

 

سيستم نگهداري و تعميرات پيش‌گيرانه PM

اين سيستم نرم‌افزار کاملي براي امور نگهداري و تعميرات خصوصاً از نوع پيش‌گيرانه، براي واحد‌هاي صنعتي مي‌باشد. سيستم مذکور به‌منظور مديريت فرايند نگهداري وتعميرات، توليد برنامه‌هاي بازرسي، تعويض و برنامه‌ريزي انبارداري، طراحي و پياده‌سازي شده است. نکته اين که انجام اين پروژه قبل از ثبت رسمی شرکت بوده است.

 

سيستم انبارداري توزيع‌شده حوزه هنري

سيستمي به منظور مکانيزه کردن امور انبارداري در سازماني که داراي دفتر مرکزي، انبار مرکزي و فروشگاه‌هاي مختلف است، پياده‌سازي شده است. واحدهاي مختلف با استفاده از مودم اطلاعات لازم براي ديگر واحد‌ها و همچنين دفتر مرکزي را تامين و بروز مي‌کنند. سيستم داراي يک مولد گزارش پوياي داخلي، براي تهيه گزارشات مختلف است. نکته اين که انجام اين پروژه قبل از ثبت رسمی شرکت بوده است.

 

سيستم مکانيزاسيون متعهدين خدمت سازمان آم...

اين سيستم کليه اطلاعات متعهدين خدمت را از بدو شروع تحصيلات، مديريت و کنترل می‌کند. ثبت و مديريت اطلاعات مرتبط با مراحل مختلف، مرخصي‌های تحصيلی، ماموريت‌ها، محاسبات مرتبط با هزينه‌ها و مدت تعهد تا پايان تسويه حساب و يا ايفای تعهد متهدين را اين سيستم عهده‌دار است.

 

سيستم مديريت صندوق‌هاي تعاون و سرمايه‌گذ...

اين سيستم مديريت و کنترل اطلاعات صندوق‌های تعاونی و سرمايه‌گذاری را انجام می‌دهد. مديريت امتيازدهی برای اعطای وام‌های مختلف و قسط بندی وامها و کليه محاسبات مرتبط با اين حوزه را مديريت می‌کند. کليه امور مرتبط با حسابداری صندوق، هزينه‌ها، مطالبات و بدهي‌ها، محاسبات سود و زيان و تراز عملکرد سالانه صندوق قابل کنترل و پيگيری است. عاوه بر اين در اين سيستم چندين صندوق همزمان با هم قابل تعريف است.

 

سيستم پايگاه داده مرکز اطلاعات ارزيابي س...

سيستم پايگاه داده مرکز اطلاعات ارزيابی محيط زيست، به عنوان منبعی برای درج و مشاهده و پيگيری بخش‌های مختلف قوانين و مقررات، دستورالعمل‌ها، مصوبات، موافقت نامه‌ها، کتب، مقالات، گزارش‌ها و همچنين طرح‌های پژوهشی به صورت تحت وب، مرتبط با دفتر توانمندسازي ارزيابي زيست محيطي استراتژيك، سازمان محيط زيست کشور، طراحی و پياده‌سازی شده است.

 

سيستم مکانيزاسيون نظام ارزيابي سازمان مح...

اين سيستم مکانيزاسيون روند ارزيابي اثرات زيست محيطی کليه پروژه‌های عمرانی و غير عمرانی کشور را داراست. مديريت کنترل اطلاعات و تعامل ميان کارشناسان و کاربران (متقاضيان) از لحظه استعلام از سازمان، تا تصميم گيري سازمان حفاظت محيط زيست مبني بر صدور يا عدم صدور مجوز را در اين سيستم تعبيه شده است.

 

سيستم جامع ERP حوزه کريري و حمل و نقل در...

سيستم جامع ERP حوزه کريري و حمل و نقل در شرکت نيکرانان ساوالان، مديريت و کنترل روابط بين شرکت و مشتري(فورواردر)، نمايندگي هاي جذب، نمايندگي‌هاي عمليات بارگيري و تخليه، راننده ها، شرکت بيمه و انجمن شرکت هاي حمل و نقل بين المللي، پيمانکار تعمير و نگهداري و ساير حوزه‌های درگير در اين بخش را مکانيزه می‌کند.

 

سيستم مکانيزاسيون پايش مصرف انرژي فولاد ...

اين سيستم، مديريت و کنترل کارکرد کنتورهاي برق، با هدف بهينه سازي و کنترل مصرف برق واحدهاي مختلف توليد را عهده دار است. امکان قرائت و نمايش کليه پارامترهاي تعريف شده از کنتورها، تعريف و نمايش نحوه آرايش کنتورها برحسب واحدهاي مختلف مصرف، قابليت محاسبه انرژي مصرف شده در فاصله 2 زمان مشخص، اتصال به به کنترل هاي گاز صنعتي، صدور قبض براي واحدهاي مختلف، ترسيم نمودارهاي مورد نياز بصورت جمعي و هر يک از مصارف بصورت جداگانه، آناليز مصارف انرژي واحدهاي مختلف با هدف برنامه‌ريزي مديريت مصرف برق، تهيه گزارش‌هاي مديريتي و نموداري متنوع بر اساس اطلاعات موجود از جمله قابليتهاي اين سيستم است.

 

سيستم مکانيزاسيون قوانين و مقررات راه‌آه...

بخشهاي مختلف مقررات، دستورالعملها، استانداردها، قوانين و آيين نامه‌هاي راه آهن جمهوري اسلامي ايران در اين سيستم تعريف، جستجو، مديريت و کنترل مي‌شود.

 

سيستم مديريت درخواستها و راه‌اندازی بستر...

مکانيزاسيون درخواست‌های مختلف و روال چرخش آنها در حوزه‌های مختلف شهرداری و در کارتابل کاربران تا حصول نتايج و اعلام تصميم به متقاضی از طريق اين سيستم صورت می‌پذيرد.

 

سيستم اطلاعاتي خوابگاه‌هاي دانشگاه صنعتي...

سيستم مذکور کليه اطلاعات دانش‌جويان، امکانات خوابگاه، مراحل سکونت و جابجايي دانش‌جو در خوابگاه و ديگر موارد مطرح در اين وادي را نگهداري و مکانيزه مي‌کند. در اين سيستم امکاناتي براي برنامه‌ريزي تخصيص محل سکونت به دانش‌جويان و بررسي سوابق سکونت آنها تعبيه شده است. از اين سيستم در معاونت دانشجويي و همچنين کليه خوابگاه‌هاي دانشگاه صنعتي شريف استفاده مي‌شود.

 

سيستم مديريت و کنترل بودجه سازمان توسعه ...

با استفاده از اين سيستم مي‌توان عملکرد سازمان (هزينه کردن بوجه در طول سال) را کنترل کرد. اين کنترل به تفکيک کآن هزينه کردن بودجه (عملکرد) در اين سيستم مي‌توان لحظه به لحظه، از وضعيت جاري بودجه مطلع بود. وضعيت جاري بودجه به تفکيک فصول مختلف مي‌تواند راهگشاي مناسبي براي تصميم‌گيري و برنامه‌ريزي در مصرف کردن بودجه باشد.

 

شرکت توزيع نيروی برق استان خراسان-سيستم ...

سيستم PM تجهيزات سخت افزاری شرکت توزيع نيروی برق استان خراسان مديريت روال PM از مرحله ثبت درخواست از شهرستانهای تابعه اين سازمان تا مرحله پيگيری و انجام خدمات خواسته شده و تاييدات هر مرحله را به صورت تحت وب عهده دار است.

 

سیستم اطلاعات ترجیحات تجاری (PTA) سازمان...

هدف از اين سيستم مديريت اطلاعات، محاسبات و مکانيزاسيون کليه فرمول های مرتبط با روند پيشنهادات و تعاملات ايران مبتنی بر ترجيحات تجاری می باشد. به عنوان نمونه محاسبه و مديريت درصد پيشنهادی تعرفه های ورود کالاهای مختلف از ساير کشورها در قبال تعرفه های اعلام شده ورود کالاهای مختلف از ايران به آن کشورها و امتيازاتی که طرفين برا اين تبادل ها و تعرفه ها به هم می دهند، به عهده اين سيستم است.

 

سیستم مدیریت اطلاعات اتحادیه ها و تشکل ه...

هدف از اين سيستم مديريت اطلاعات و تعامل با کليه اتحاديه ها و تشکل های صادراتی و تجميع اين اطلاعات و همچنين بررسی و مديريت اين اتحاديه ها در سازمان توسعه تجارت ايران می باشد.

 

سيستم برگزاری کميسيون مشترک ايران با ساي...

هدف از سيستم مکانيزه کردن کميسيون های مشترک بين جمهوری اسلامی ايران و ساير کشورها می باشد. در اين سيستم کميسيون های مشترک بين ايران و ساير کشورها ثبت و اقدامات و پيگيری های مربوطه ثبت و سازماندهی می شود.

 

سيستم اعزام و پذیرش هیاتهای تجاری سازمان...

هدف از اين سيستم مکانيزه کردن اعزام هياتهای تجاری-بازاريابی از جمهوری اسلامی ايران و پذيرش هياتهای تجاری-بازاريابی از ساير کشورهای دنيا می باشد.

 

سيستم جامع عملياتی شرکت نيکان ترابر

شرکت نيکان ترابر يکی از شرکتهای فعال در زمينه فورواردی و حمل و نقل بين المللی است

 

سيستم طرح همت بانک ملت

اين سيستم محاسبه و تخصيص پاداش طرح همت ويژه وصول اقلام معوق را در کل بانک ملت به عهده دارد.

 
 

صفحه

از 2 صفحه

بالای صفحه

عضویت در خبرنامه

 

نام

ایمیل *

ارسال

عضویت
عدم عضویت
 

 

تماس با ما | معرفی شرکت | محصولات | قابليتهای بستر APInfra | سوابق و پروژه ها 

کلیه حقوق این سایت محفوظ و متعلق به شرکت آمال پویان می باشد.

 
Powered by : http://www.aryanic.com