نظر سنجی

 

نظر شما راجع به کیفیت و امکانات APInfra چیست؟

 

عالی
خوب
متوسط
می تواند بهتر باشد
جالب نیست

 


قابليت استفاده همزمان تحت وب، تحت شبکه و...

سيستم می‌تواند تحت وب، تحت شبکه و هم به صورت جدا از شبکه به عنوان نمونه با استفاده از مودم به صورت offline و تبادل اطلاعات با فايل به صورت هوشمند، ارتباط با سرور و و همچنين بين نسخ مختلف نصب شده نرم‌افزار را برقرار کند. در ارتباط OffLine پايگاه داده طرفين ارتباط با استفاده از ارتباط تلفنی کوتاه و سريع و با تناوب به عنوان نمونه روزی يک بار به‌روز می‌شود.

 
 

توليد فرم به صورت پويا (form generator)

اين سيستم به گونه‌ای تدوين شده است که قالب اطلاعات و نمايش آنها توسط کاربر مدير سيستم می‌تواند تغيير کند. فرمهای سيستم بر اساس اطلاعات مندرج ارائه شده، به صورت پويا توليد می‌شوند. اطلاعات ايجاد کننده سيستم به جای برنامه‌نويسی به صورت متاداده در پايگاه داده ثبت می‌شوند. گفتنی است در عين حال می‌توان با برنامه‌نويسی فرم‌های خاص نيز به سيستم اضافه کرد.
اين سيستم به صورت همزمان فرمهای خود را هم به صورت فرمهای ويندوزی برای استفاده به صورت Desktop و Standalone و هم به صورت HTML برای استفاده تحت وب توليد می‌کند. توليد کننده فرم عمومی اين سيستم با موارد مشابه موجود تفاوت‌های زيادی دارد. بر خلاف موارد مشابه، فرم عمومی پياده‌سازی شده برای کاربردهای مختلف خصوصی‌سازی شده و کاربری آن ساده و مناسب است.
فرمهای سيستم توسط فرم‌ساز با منطق کاربری يکسان توليد شده و سرعت آموزش سيستم برای کاربران را افزايش می‌دهد، زيرا با يادگرفتن کار با يک فرم عملا کاربران کار با همه فرمها و منطق آنها را می‌آموزند. سرويس ثبت هماهنگ برای ثبت اطلاعات پايه برای سيستمهايی که به صورت offline باهم ارتباط دارند و همچنين تعامل خودکار برای بروزرسانی ساختار پايگاه داده برای کاربران ناآشنا با مفاهيم پايگاه داده نيز در اين فرم‌ساز در نظر گرفته شده است.
بروزرسانی جزئی صفحات و کنترل حجم صفحات تحت وب برای افزايش سرعت و کارايی سيستم هنگام استفاده و همچنين تنظيم خودکار چيدمان صفحات با توجه به ابعاد پنجره، از نسخه تحت وب از ديگر قابليتهای بخش وب اين فرم ساز است.

 
 

اضافه کردن ستونهای اطلاعات به صورت پويا

به صورت پويا می‌توان به اطلاعات جاری فرم خاصی از سيستم، ستون جديد اضافه کرد. تعريف مقدار پيش فرض، ابعاد و نحوه نمايش، قواعد ويرايش، شمای رنگ و فونت، نوع داده‌گونه و غيره از جمله امکاناتی هستند که مدير سيستم می‌تواند برای فيلد جديد تنظيم کند.
داده‌گونه‌های مختلف مانند عدد صحيح، اعشاری، رشته حرف، تاريخ، زمان، متن، ارجاع از فرم ديگر، کلمه عبور، منطقی، رشته حرف منحصر به فرد، پيامهای صوتی، فايل محلی، عدد خود افزايشی، کدينگ، دکمه، درصد، سند word، تصوير و فايل از جمله انواع فيلدهای در نظر گرفته شده در سيستم است که با انتخاب آنها به عنوان نوع فيلد مربوطه، تسهيلات خاص مرتبط با نمايش هريک از آنها فراهم می‌شود.

 
 

ستونهای مجازی و محاسباتی

کاربر می‌تواند به صورت پويا ستونهای مجازی محاسباتی برای فرم‌های سيستم تعريف کند که مقادير آنها بر مبنای محتوای ديگر فيلدها محاسبه می‌شود.

 
 

انواع ارتباط سلسله مراتبی فرم‌ها با هم (...

امکان نمايش اطلاعات فرم Detail در فرم Master و همچنين امکان دسته بندی و گروه بندی اطلاعات فرم Detail بر مبنای ارجاع به فرم Master در سيستم تعبيه شده است. هر کدام از اين قابليتها در موراد خاص، کاربرد مناسب خود راخواهند داشت.

 
 

ارتباط سلسله مراتبی (درختی) برای اطلاعات...

استفاده از قالب نمايش درختی برای اطلاعات سلسله مراتبی در فرم‌هايی که اين مفهوم را دارند، تعبيه شده است. تسهيلات جانبی نيز برای تامين اين قابليت وجود دارد.

 
 

تنظيم سطوح دسترسی مختلف

سيستم از امنيت بالايي برخوردار بوده و هر کسی در چهارچوب و محدوده مشخص شده برای وی حق دسترسی به اطلاعات سيستم را دارد. کاربران و رولهای مختلف در سيستم قابل تعريف بوده و امکان دسترسی به امکانات مختلف نرم‌افزار در سيستم برای آنها به صورت دقيق قابل تنظيم است. دسترسی کاربران را می‌توان بر مبنای رولهای آنها و همچنين مستقيماً برای خود آنها تنظيم کرد. سطوح دسترسی از سه منظر مختلف در سيستم مد نظر بوده و قابل تنظيم است. انواع اجازه به منظورهای مختلف مانند ثبت مورد جديد، ويرايش، حذف و ...، دسترسی به ستونهای خاص و همچنين دسترسی به رديفهای خاص.
همچنين مدير سيستم می‌تواند امکانی را فعال کند که بر اساس آن کاربران ديگر نياز به دادن نام کاربری و کلمه عبور برای ورود به سيستم نباشند، بلکه سيستم هويت کاربر را بر مبنای اطلاعات کاربر جاری ويندوز تشخيص داده و سطح دسترسی وی را در سيستم به صورت خودکار در نظر بگيرد.

 
 

امکان جستجوی محتوايی

در تمام فرمهای عمومی نرم‌افزار کاربر تنها با تايپ قسمتی از يک کلمه بر اساس هر يک از اقلام اطلاعاتی می‌تواند سريع رکورد اطلاعاتی مورد نظر خود را جستجو و بازيابی کند. انواع جستجوهای بالا به پايين و برعکس در آن تعبيه شده است.

 
 

امکان تعريف فيلتر

جستجوی پيشرفته و شرطی بر اساس اقلام اطلاعاتی به صورت پويا و همچنين تعريف دامنه اطلاعات مورد پردازش در سيستم توسط امکان تعريف فيلتر تعبيه شده است. امکان ذخيره و بازيابی فيلترهای تعريف شده نيز وجود دارد.

 
 

امکان ضميمه فايل برای هر يک از اقلام اطل...

کليه اقلام اطلاعاتی موجود در فرمهای عمومی سيستم می توانند با استفاده از سرويس ضميمه تعبيه شده در سيستم، فايل يا فايلهای پيوست داشته باشند. اين فايلها می‌توانند تصوير و يا هر سند ديگری باشند و سيستم امکان مشاهده آنها را دراختيار کاربر قرار می‌دهد. ضمائم به انتخاب مدير سيستم می‌توانند به صورت فشرده شده در پايگاه داده و يا در فايلهای محلی روی سرور ذخيره شوند.

 
 

سرويس بررسی ارتباط بين کليه اقلام اطلاعا...

زنجيره ارتباط کليه اقلام اطلاعاتی سيستم که به نوعی با هم دارای وابستگی باشند در سيستم با استفاده از سرويس بررسی ارتباط قابل مشاهده و بررسی است.

 
 

امکان انتخاب انواع مرتب‌سازی

ستونهای فرم‌های اطلاعاتی نرم‌افزار بر اساس نياز و انتخاب کاربر می‌توانند به انواع مختلف مرتب شوند. حتی امکان تعريف مرتب سازی بر اساس ترکيب ستونها نيز وجود دارد.

 
 

امکان انتخاب نوع چيدمان ستونهای فرم‌ها

مديريت پيچيدگی برای نمايش کليه ستونهای فرمهای نرم‌افزار و همچنين تنظيمات نمايش آنها در سيستم به صورت پويا تعبيه شده است.

 
 

سرويس مديريت جريان کار (work flow)

سرويس جريان کار سيستم برای پياده‌سازی مدل رفتاری سيستم به صورت پويا تدوين شده است. انواع مختلف عمليات، چرخه اجرای آنها به صورت متوالی و همچنين قيود و شرايط شروع و مسير عمليات از تسهيلات تدوين شده در اين سرويس سيستم است. سيستم داراي يک زمانبند داخلی براي اجرای جريانهای کاری تعريف شده است که امکان انجام برخی امور را در زمانهای خاص و يا انجام عمليات پريوديک و متناوب را فراهم می‌کند.

جريانهای کاری به صورت گرافيکی در سيستم قابل تعريف و مشاهده بوده، همچنين امکان گزارش گيری از توقفات و تاخيرات عمليات اجرا شده، تعبيه شده است. از جمله عمليات خودکار قابل تعريف و تنظيم در جريانهای کاری سيستم می‌توان موارد زير را نام برد:

· ارسال پيام به کارتابل ديگران و يا ارسال پيام‌های ويندوزی به کاربران شبکه

· اطلاع رسانی به کاربران در مورد وقوع شرايط خاص در اطلاعات و محاسبات پايگاه داده

· امکان ارسال فکس، پيام کوتاه موبايل، نامه الکترونيکي (eMail)

· تهيه گزارش در قالبهای مختلف فايلی يا گزارش چاپي

· تغيير حالت موجوديت، اجرای متد و يا Query خاص

· توقف زماني و همچنينن تعريف مسيرهای جايگزين

· نمايش و بازيابي رديفهاي فرم‌های سيستم و همچنين اخذ مقادير پارامتر از کاربر

· قابليت اجراي جريان کارهاي ديگر تعريف شده در سيستم در يک نود جريان کار (زير جريان کار)

· برقراري تماس تلفني، ارسال و دريافت و ثبت پيام تلفني، ارسال و دريافت فايل تلفني

· انواع گره‌های انشعاب و انشعاب شرطي بر مبنای حاصل query و يا فراخوانی متد خاص

· تنظيم تهيه نسخه پشتيبان

 
 

ساخت گزارشهای متنوع

کليه اطلاعات درون سيستم قابل نمايش و گزارش‌گيری به فرمت تنظيم شده توسط کاربر هستند. بر اساس اطلاعات قابل نمايش به صورت پويا کاربر می‌تواند گزارش چاپی خود را تهيه کند. برخی ديگر از مزايای گزارش‌گيری سيستم به اين قرار است:

گزارشهای تهيه شده قابل ذخيره روی ديسک و انتقال هستند.
امکان پيش‌نمايش کليه گزارش‌ها تعبيه شده است.
ابعاد کاغذ گزارش توسط کاربر قابل تنظيم و گزارش به صورت پويا بر اساس اين ابعاد تنظيم می‌شود.
امکان نمايش يا عدم نمايش خطوط جدول‌بندی، تنظيم فاصله رديفها، انتخاب تفاوت رنگ يکی در ميان رديفها و غيره در چاپ گزارش‌ها تعبيه شده است.
امکان گروه کردن اطلاعات (group by) بر اساس هريک از اقلام اطلاعاتی در گزارش‌گيری تعبيه شده است.
امکان تهيه خروجی نوع TEXT، HTML، CSV و PDF از گزارش‌های خروجی سيستم وجود دارد.

 
 

امکان ورود و خروج اطلاعات سيستم از و ب...

از هريک از اقلام اطلاعاتی سيستم کاربر می‌تواند فايل Excel تهيه کرده و از امکانات اين نرم‌افزار برای پيش‌برد اهداف خود استفاده کند. اين امکان در تمام فرمهای عمومی سيستم تعبيه شده است. البته سطح دسترسی استفاده از اين امکان بايد توسط مدير سيستم برای کاربر تعيين شده باشد. همچنين امکان ورود اطلاعات به سيستم با توجه به سطوح دسترسی کاربران از طريق فايل اکسل نيز تعبيه شده است.

 
 

امکان محاسبات و جمع بندی آماری

امکان محاسبات و جمع بندی آماری روی ستونهای عددی به صورت پويا برای کاربران تعبيه شده است. به اين منظور کاربر می‌تواند روی دامنه جاری اطلاعات حاصل توابعی نظير جمع، ميانگين، انحراف معيار، واريانس، ماکزيمم و مينيمم مقادير ستونهای عددی را مشاهده کند. همچنين محاسبه اين توابع روی ترکيب اطلاعات دو ستون با هم مانند جمع، تفريق، ضرب و تقسيم آنها نيز امکان‌پذير است.

 
 

امکان تهيه گزارش‌های گرافيکی

امکان تهيه گزارش‌های گرافيکی و نموداری از ستونهای عددی کليه فرمهای عمومی سيستم به صورت پويا تعبيه شده است. در اين قسمت تهيه انواع نمودارهای خطی، ميله‌ای، سطحی، دايره‌ای و غيره امکان پذير است. حتی می‌توان چند نمودار را را درکنار هم تهيه و مقايسه کرد. امکان چاپ گزارش گرافيکی نيز وجود دارد.

 
 

پردازش دسته‌ای

امکانات پردازش دسته‌ای مانند ويرايش فيلدی به صورت همزمان برای چندين رکورد، حذف گروهی و تسهيلات مشابه برای اطلاعات فرم‌های سيستم تعبيه شده است.

 
 

امکان تغييرکد يا ادغام کد در کل سيستم

کاربر می‌تواند کد منحصر به فرد هر يک از اقلام اطلاعاتی را همراه با روابط آن در کل سيستم تغيير داده و يا دو فقره را با هم برای تشکيل کدی واحد ادغام کند.

 
 
 

صفحه

از 2 صفحه

بالای صفحه

عضویت در خبرنامه

 

نام

ایمیل *

ارسال

عضویت
عدم عضویت
 

 

تماس با ما | معرفی شرکت | محصولات | قابليتهای بستر APInfra | سوابق و پروژه ها 

کلیه حقوق این سایت محفوظ و متعلق به شرکت آمال پویان می باشد.

 
Powered by : http://www.aryanic.com